พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

  คืนผลงานให้นักวิจัย คืนผลประโยชน์ให้ประเทศไทย ด้วยกฎหมายใหม่ TRIUP ACT “ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ใหม่ ที่จะเปลี่ยนวิถีนักวิจัยและเอกชนไทยหัวใจนวัตกรรมไปตลอดกาล‼️…”        ครั้งแรก.. กับการเปิดตัว “พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมไทยอย่างก้าวกระโดด ความหวังของเอกชน และภาคประชาชน” – 4 – 6 เมษายน เวลา 10.00 – 18.00 น. – ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ – แล้วมาพบกันในงานมหกรรม TRIUP FAIR 2022        การเปิดตัวครั้งแรกของ “พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” ที่จะมาปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด…

สกว. เปลี่ยนเป็น สกสว. (TRF Transformation to TSRI)

Infographic : ทำไมต้องปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Infographic : Timeline การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Infographic : สกสว. ภายใต้โครงสร้าง สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Infographic : จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สู่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) Infographic : วัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ภายใต้การดำเนินงานของ สกสว. Infographic : การจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ภายใต้การดำเนินงานของ สกสว. ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)