ข้อมูลติดต่อ

ห้องกองนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
แผนที่การเดินทาง

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม เสนอแนะ  หรือร้องทุกข์ไปยังผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้โดยตรง ซึ่งเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ

 

ส่งข้อความทันที