ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณ สร้างขยะได้มากแค่ไหน? มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หันมาใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะคุณคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้
ที่มา : www.greenpeace.or.th

Leave a Reply