ไล่เรียงสาเหตุ ทำไมน้ำท่วมอุบลฯ

หลังจากที่ผมได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดมาหลายสัปดาห์ และได้พูดคุยหารือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมอุบลฯ ในครั้งนี้ ผมขอสรุปให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่าย ๆ ดังนี้ครับ…

สาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ทำให้จังหวัดอุบลฯ มีน้ำท่วมจากฝนตกหนักในพื้นที่ตนเอง และรับมวลน้ำที่หลากลงมาจากจังหวัดต่างๆ ผ่านแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งไหลมาบรรจบกันที่จังหวัดอุบลฯ ก่อนไหลออกสู่แม่น้ำโขง เมื่อปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันในอุบลฯ มีปริมาณมาก ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ ประกอบกับฝนที่ตกหนักในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำมูลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านเมื่อช่วง 7 วันที่ผ่านมา ได้ไหลลงมาเติมในแม่น้ำมูลสายหลัก ทำให้อัตราการลดลงชะลอตัว คาดว่าระดับน้ำจะลดลงสู่ตลิ่งในช่วงต้นเดือนตุลาคม

เมื่อเรารู้ถึงสาเหตุแล้ว สิ่งที่สำคัญต่อจากนี้ คือในบทบาทหน้าที่ของอว.เราจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างไรต่อไป ? รอติดตามได้เลยครับ

ที่มา : ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Leave a Reply