คณะไหนจำเป็นต้องใช้สกิลอะไรบ้าง?

ช่วงนี้น้องๆ ม.6 กำลังอยู่ในช่วงของการหาที่เรียนใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เรามุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น เปิดสอนทั้งหมด 75 หลักสูตร ทุกคณะพร้อมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน ในปีการศึกษา 2562 แต่น้องๆ หลายๆ คนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าตัวเองนั้น มีความถนัด หรือมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง แล้วต้องเลือกเรียนในคณะไหนที่ใช่สำหรับตัวเอง วันนี้พี่แทนจึงหา Infographic สวยๆ ข้อมูลดีๆ มาให้น้องๆ ม.6 และน้อง ม.5 ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกันครับ