การเขียนโครงการแบบง่ายๆ

หลักการเขียนโครงการแบบง่ายๆ 6 หลักเพื่อการเขียนโครงการให้บรรลุ ทำอะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร? ทำอย่างไร? ใช้เงินเท่าไหร่? วัดผลอย่างไร? (การติดตามความก้าวหน้าโครงการ) เทคนิคการเขียนชื่อโครงการ ใช้ำคำกิริยา ให้ดูที่กิจกรรมหลักว่าเราต้องการจะทำอะไร กิจกรรมหลักมีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ พัฒนา ส่งเสริม เสริมสร้าง สร้างเสริม สนับสนุน เป็นต้น เขียนให้ชัดเจน ทำอะไร ทำให้ใคร เช่น ด้านการผลิต มักจะทำกับวัตถุ สิ่งของ ด้านการบริการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน หรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น เขียนให้สอดคล้องกับ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. เป้ามหาย และ 4. กิจกรรม   มีกิจกรรมหลักเดียวใช้คำกิริยา เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง…

9 กระบวนทัศน์ เปลี่ยน Me-Society เป็น We-Society

9 กระบวนทัศน์ เปลี่ยน Me-Society เป็น We-Society ผมได้มาร่วมงาน CEO Innovation Forum 2019 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวานนี้( 26 ก.ย 62) ครับ ผมได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Empowering the Next Gens for Defining their Own Future” สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ครับ ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความกำกวม เราอยู่ในยุคที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในมนุษยชาติ เชื่อมต่อเป็นวงจร ซึ่งวงจรนี้จะเป็นวงจรอุบาทว์ หรือวงจรที่ทำให้โลกเราดีขึ้นนั้น อยู่ภายใต้มือของพวกเราครับ ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นสู่ “ยุคแห่งความทันสมัย” (Modernism) โดยยึดติดกับ…

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรายเดือน 2562

เล่มบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562.pdfบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562.pdf วันที่ลงประกาศ : 10 ต.ค. 2562 | 16:48 | จำนวนการดาวน์โหลด : 417 ครั้ง ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 1.20 MB | สำนักงบประมาณ เล่มบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562.pdfวันที่ลงประกาศ : 30 ก.ย. 2562 | สำนักงบประมาณ เล่มบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562.pdfวันที่ลงประกาศ : 30 ก.ย. 2562 | สำนักงบประมาณ เล่มบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562.pdfวันที่ลงประกาศ : 24 ก.ค. 2562 | สำนักงบประมาณ