บทความเกี่ยวข้องกับการศึกษา และด้านการวางแผน นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

รู้จัก “MOOC” มหาวิทยาลัยออนไลน์ เรียนได้ทั่วโลก

MOOC คือการเรียนคอร์สออนไลน์กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพียงปลายนิ้วคลิก ซึ่งมีความต่างจาก E-learning มหาวิทยาลัยทั่วโลกเปิดคอร์สออนไลน์ไปแล้วกว่า 700 แห่ง แจ้งเกิดเว็บไซต์ MOOC ชั้นนำกว่า 30 แห่ง ในไทย ตลาด MOOC เริ่มคึกคัก อาทิ Chula MOOC ล่าสุดยอดลงทะเบียนเรียนเฉียด 6 หมื่น ยอดเรียนจบ 26% แซง MOOC ชั้นนำของโลกแล้ว ทันทีที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ฮาร์วาร์ด และ MIT เปิดหลักสูตรออนไลน์ให้คนเข้าไปเรียนฟรีเป็นแห่งแรกในปี 2012 ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายในเวลาต่อมา ในชื่อของ “MOOC” (Massive Open Online Courses) ไม่ทันข้ามปี การเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก มีผู้ลงทะเบียนเรียนบน MOOC ไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน ไม่เฉพาะแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 700 แห่ง ที่หันมาเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ในปี 2016…

ความท้าทายของอุดมศึกษาในประเทศไทย และ VRU. โดย ท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปี 2563 เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Reinventing VRU. to Survival ดังมีสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมที่สำคัญ ดังรายละเอียดในแผนภาพ   แผนงานพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ โครงการขาย ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ทุกคณะ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ทุกคณะ และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ) โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนจัดหา ผลิตสื่อ ชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง (ทุกคณะ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อปวงชน ชุดการเรียนรู้/ฝึกอบรมยกระดับสมรรถนะทักษะให้แก่ประชาชน คนทำงานผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ (ทุกคณะ…

กระบวนการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

กระบวนการการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ คือ การวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถ

Blue Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

| วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 สภาพทะเลสีน้ำเงิน วางใจได้จริงหรือ Blue Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงิน เป็นแนวคิดจากนักวิชาการสองคน คือ W. Chan Kim และ Renee Mauborgne ซึ่งทั้งคู่เป็นอาจารย์จากสถาบันทางด้านบริหารธุรกิจชื่อดังในฝรั่งเศส โดยจุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้มาจากบทความ Blue Ocean ในวารสาร Harvard Business Review โดยหลักของ Blue Ocean จะไม่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการมีอยู่ของตลาด แต่จะเน้นในการสร้างความต้องการ หรืออุปสงค์ขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ เน้นการหาตลาดใหม่ ความต้องการใหม่ แทนที่จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาดเดิม ซึ่งตรงกันข้ามกับ Red Ocean Red Ocean ถูกระบุตัวตนหลังจากการปรากฏขึ้นของ Blue Ocean Strategy โดยนิยามของ Red Ocean คือ ตลาดที่มีการแข่งขันกันสมบูรณ์ หากตลาดอยู่ในภาวะสมดุล…

เสริมแกร่งให้องค์กรด้วย OKR

|  วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 OKR คืออะไร?? Objectives and key results (OKR) คือ วิธีการตั้งเป้าหมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์หลัก (objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรในระดับต่างๆและมีผลลัพธ์หลัก (Key results) คือ วิธีการทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยกำหนดค่าความสำเร็จที่ทำให้จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผลซึ่งระบบ OKR จะทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกันซึ่งจะท าให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว OKRs มาจากไหน?? OKR เป็นหลักการที่ Google นำมาใช้ และประสบความสำเร็จ ทำให้บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ นำมาใช้ตามด้วย ซึ่งจริงๆ แล้ว Google ไม่ใช่บริษัทแรกที่ใช้หลักการนี้ แต่ Andy Drove แห่ง Intel คือบริษัทแรกที่นำหลักการนี้มาใช้ในปี 1974 จึงได้ชื่อว่าบิดาแห่ง OKR   ทำไมต้อง OKR One Direction ทุกคนทำงานเพื่อจุดหมายเดียวกัน สร้างวินัย และการ Focus…

ทำความรู้จักกับ KPI ปัจจัยสำคัญในการประเมินงาน

“KPI นี่คืออะไรหรอคะ” สุชาดาน้องใหม่ของทีมที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานถามขึ้นมาขณะที่กำลังฟังพี่คนอื่น ๆ ในทีมคุยกันเรื่องการประเมินผลงานปลายปีที่กำลังมาถึง ซึ่งในการสนทนานั้นมีคำหนึ่งคำที่เธอไม่เข้าใจ และสงสัยว่ามันคืออะไร คำนั้นก็คือ “KPI” นั่นเอง